Namık Kemal Zindanı, Tanzimat devri aydınlarından biri olan Namık Kemal, edebiyatımıza kazandırdığı eserler ile gönüllerimize taht kurmuştur. Ancak Vatan Yahut Silistre isimli sahnelenen ilk tiyatro eseri sonrasında çıkan olaylar sebebi ile bugün Kıbrıs’ın Magosa kentinde bulunan Namık Kemal Zindanı, ona inanılmaz bir ıstırap olmuştur. Onun için ıstırap, ancak edebiyatımız için harika eserlerin çıkmasına sebep olan bu zindan, Namık Kemal’in pek çok hastalığa yakalanmasına da maalesef ki en büyük etkendir. Şimdi gelin “Vatan Şairi ve Hürriyet Şairi” olarak bilinen Namık Kemal’den ve sürgün edildiği bu zindandan sizlere bahsetmeye çalışalım.

Namık Kemal Zindanı ve Dönemin Olayları

Namık Kemal, edebiyatımızın en önemli mihenk taşlarından bir tanesidir. Buna zerre kuşku yok. İşte bu aydın görüşleri de, ona ıstırap dolu günler getirmiştir. Tam olarak 38 ay kaldığı bu zindan, onun harap hale gelmesine sebep olsa da, edebiyatımız için çok değerli eserleri de burada çıkarmıştır. Şimdi sizlere bu dönem ve zindan hakkında bahsedelim.

  • 1 Nisan 1873 yılında, Türk edebiyatının sahnelenen ilk tiyatro eseri olan Vatan Yahut Silistre, Namık Kemal’e aittir. Ancak bu eser sonucunda çıkan olaylar ve Namık Kemal’in o dönemin gazetesinde yayımladığı bir yazı, Magosa’da bulunan zindana sürgün edilmesine sebep olmuştur.
  • Ailesini ve çocuklarını arkasında bırakıp, Magosa’ya gitmek zorunda kalan Namık Kemal, sıtma gibi çeşitli hastalıklara da bu zindanda yakalanmıştır.
  • Türk edebiyatının ilk edebi romanı “İntibah” ve ilk tarihi romanı “Cezmi”, Namık Kemal’in sürgün yılları sırasında yazılmıştır.
  • Sürgün geçen 38 ayda nadide pek çok eseri bizlere ve edebiyatımıza kazandıran Namık Kemal, ıstırap içinde zamanını geçirmiştir. Bu aylar ona ıstıraptır. Ancak bizim ve Türk edebiyatımız için, en nadide eserlerin çıkmasına da sebep olmuştur.
  • Yazdığı mektuplar, eserler ve daha fazlası ile o dönemin Magosa’sını ve daha fazlasını bizlere anlatan Namık Kemal, gerçekten büyüleyici bir zekaya sahiptir.
  • Magosa’da arı büyüklüğünde sivrisineklerin ve timsah büyüklüğünde kertenkelelerin bulunduğunu söyleyen Namık Kemal, bu çerçevede pek çok hastalığa da yakalanmıştır.
  • Özgürlükçü padişah olarak adlandırılan V. Murad tarafından çıkarılan af sonucunda, Namık Kemal için bu ıstırap dolu günler bitmiş ve İstanbul’a geri dönmüştür.
  • Zindan ve zindanın yanında duran bir oda, Namık Kemal Müzesi olarak günümüzde sergileniyor. Müzede Namık Kemal’e ait bazı eşyalar ve eserler sergilenmekle beraber, o dönemin izlerini bizlere net bir şekilde anlatıyor.
namik kemal zindani

Namık Kemal’in ıstırap halinde geçen bu günleri, onun için ıstırap olsa da, edebiyatımız için harika değerleri ortaya çıkarmıştır.

Namık Kemal Zindanı ve Müzesi Mimarisi

Venedik Sarayı’nın avlusunda yer alan bir yapıdır. İki katlı olmasının yanında, kesme taşlar ile inşa edilmiştir. Dikdörtgen planlı bir yapıdır. Aynı zamanda üst kattaki dikdörtgen planlı bu odanın önünde, etrafı revaklar ile çevrelenmiş bir avlu yer almaktadır. 9 Nisan 1973 yılında

başlayan sürgün, 3 Haziran 1976 yılında sona ermiştir. Bu sürecin büyük bir çoğunluğunu alt kattaki zindanda geçiren Namık Kemal, daha sonra bir süreliğine üst kata çıkarılmıştır. Bu izni ise ona Kıbrıs Mutasarrıfı Veyis Paşa vermiştir.

1993 yılında Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ne devredilen Namık Kemal Zindanı, bu tarihten itibaren ise Namık Kemal Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Gerekli restorasyon çalışmaları ile bugünkü görünümüne kavuşmuştur. Ancak her ne olursa olsun, “Vatan Şairi ve Hürriyet Şairi” olarak bilinen Namık Kemal, bu ıstırap dolu günleri yaşamıştır. Namık Kemal Meydanı’nda yer alan bu müze, yakınında Lala Mustafa Paşa Camii’ni barındırır. Siz de Ayaz Rent A Car firmamızdan araç kiralayarak, Kıbrıs’ın her köşesini rahatlıkla ziyaret etme şansına sahipsiniz.

Namık Kemal Zindanı Nerededir?